Jsme partnery projektu Pomozte dětem

 

Protože si velmi vážíme zaměření, cílů a poslání projektu Pomozte dětem, navázali jsme sponzorskou spolupráci ve prospěch projektu s jeho organizátory - Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.Z každých 100Kč darujeme sbírkovému kontu 5Kč.

 

O projektu:
 
Pomozte dětem je dlouhodobý sbírkový projekt, který organizují od roku 1998 společně Česká televize a Nadace rozvoje občanské společnosti. Vzorem pro vznik sbírky byl projekt britské rozhlasové a televizní společnosti BBC Children in Need.
 
Hlavním cílem Pomozte dětem je umožnit přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé České republice. Při posuzování projektů přihlášených do veřejného výběrového řízení, jež je vyhlašováno každoročně Nadací rozvoje občanské společnosti, je kladen důraz především na podporu zvyšování kvality života dětí, vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny populace a podporu práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí. Peníze jsou distribuovány do všech regionů ČR (podle klasifikace NUTS 2), a to v poměru podle počtu obyvatel.
 
V porovnání s dalšími charitativními projekty poskytuje Pomozte dětem nejširší podporu ohroženým a znevýhodněným dětem v České republice. Za dobu své existence získala sbírka vysokou kredibilitu a známost mezi občany ČR. Jak vyplývá z posledního průzkumu agentury STEM (září 2011), Pomozte dětem je stále nejznámější a nejdůvěryhodnější veřejnou sbírkou v České republice. Nemalou měrou k tomu přispívá způsob prezentace využití finančních prostředků sbírky. Česká televize pravidelně seznamuje veřejnost prostřednictvím krátkých dokumentů s vybranými podpořenými projekty. Od roku 2002 jsou dokumenty pravidelně uváděny premiérově na ČT1 v období od ledna do května v samostatném cyklu nazvaném Kde peníze pomáhají.

 

 

...pokračovat ve čtení webu...